تلفن راهنما 09153597656 - 09155047321
جلسات بزرگداشت شهدا

جلسات بزرگداشت شهدا

گاهی رنج و زحمتِ زنده نگهداشتن خون شهید، از خود شهادت کمتر نیست شهید، چیز عظیم و حقیقت شگفت‌آوری است. ما چون به مشاهده شهدا عادت کرده‌ایم و گذشتها و ایثارها و عظمتها و وصایا و راهی که آنها را به شهادت رساند، زیاد دیده‌ایم، عظمت این حقیقت نورانی و بهشتی برایمان مخفی...

شهید بهزاد طلوع

Behzad_Tolou_001 Behzad_Tolou_002 Behzad_Tolou_003 Behzad_Tolou_004 Behzad_Tolou_005 Behzad_Tolou_006 Behzad_Tolou_007...