تلفن راهنما 09153597656 - 09155047321
گزارش جلسه منزل تخريب چي شهيد محمد جواد ملا اسماعيل حقيقي

گزارش جلسه منزل تخريب چي شهيد محمد جواد ملا اسماعيل حقيقي

این بار رزمندگان تخریب لشکر ویژه شهدا به بهانه برگزاری جلسه ماهیانه در روز يكشنبه مورخه 15/11/96 در منزل تخریبچی شهيد محمد‌جواد ملا‌اسماعيل حقيقي گرد هم آمدند. اين جلسه با حضور جمع کثیری از همرزمان، خانواده و بستگان شهيد و تعدادی از خانواده شهدای تخریب منجمله پدر شهید...